Vremeplov

Karići

1716.

  • Najstarija drvena džamija u BiH

    Džamija u Karićima najstarija je drvena džamija u BiH sagrađena 1716. godine od Sefer paše. Izdržala je sve do ovoga rata, kada je spaljenja i zauvijek nestala. Ova bilješka treba sačuvati svijest o njoj, jer, bila je bogatstvo našega prostora...
    (Željko Ivanković, "Kulturno-historijsko blago Vareša", Bobovac, br. 18)