Vremeplov

Godina 1716.

1716.

 • Mala crkva

  Stara vareška crkva, kako se danas zove, jedina je kamena katolička crkva u Bosni građena prije XIX stoljeća, koja se kao samostalna zgrada očuvala do našeg vremena. Rađena je od tesanog kamena 1716. godine na temeljima ranije crkve koja je nastala početkom 16. stoljeća, a izgorjela je oko 1700. godine.
  (Željko Ivanković: "Kulturno-historijsko blago Vareša", Bobovac, br. 18.)

 • Najstarija drvena džamija u BiH

  Džamija u Karićima najstarija je drvena džamija u BiH sagrađena 1716. godine od Sefer paše. Izdržala je sve do ovoga rata, kada je spaljenja i zauvijek nestala. Ova bilješka treba sačuvati svijest o njoj, jer, bila je bogatstvo našega prostora...
  (Željko Ivanković, "Kulturno-historijsko blago Vareša", Bobovac, br. 18)

 • Dozvola Sultana Ahmeda III

  Sultan Ahmed III svojim fermanom dozvolio je da se u Kreševu, Fojnici i Varešu načini crkva. Tako je sagrađen sadašnji postojeći objekat stare crkve u Varešu, koji je 1819. godine temeljito obnovljen.