Formiran Rudnik željezne rude u Varešu

1886.

  • Formiran Rudnik željezne rude u Varešu

    Rudnik željezne rude kao državno preduzeće formiran je u Varešu 1886. godina, da bi sa izgradnjom visoke peći i livnice (1891) nastala radna organizacija Rudnik i Željezara Vareš.