Veliki požar

1697.

  • Veliki požar

    Među velike požare, koji su satirali Vareš, spada i onaj koji izbi 22. listopada 1697. g.

    Toga dana požar je uništio svu čaršiju, džemat turski, u Stojkovićima sve kuće, majdan pokraj crkve, ali je ostala pošteđena mala crkva.