Bosanska kruna u Bobovcu

1405.

  • Bosanska kruna u Bobovcu

    Bosanski banovi važniji od hercega nosili su banski vijenac koji su vjerovatno oblikovali u datom momentu u bosansku krunu i čuvali je na kraljevskom dvoru u Bobovcu. Ugarski kralj Sigismund I je pisao u jednoj latinskoj ispravi od 28.11.1405. godine da je raskralj prognani Ostoja Kotromanić boravio u utvrdi Bobovac kod Vareša i da se u Bobovcu nalazi bosanska kruna.