Povratak Ostoje u Bobovac

1404.

  • Povratak Ostoje u Bobovac

    Ugarska vojska pod zapovjedništvom bana Ivana Morovića, zauzela je Bobovac i predala ga kralju Ostoji.

    Za zaštitu kralja Ostoje na Bobovcu bosanski velikaši su dozvolili da se ostavi jedna četa ugarskih vojnika.