Bobovac - opsada cara Dušana

1350.

  • Bobovac - opsada cara Dušana

    Car Dušan je također 1350. godine pokušao da se domogne Bobovca. On je vodio rat s banom Stjepanom II. Iako je opsjedao Bobovac s velikom vojskom nije ga uspio osvojiti. Izvori kažu da se u Bobovcu zatekla lijepa banova kćerka Elizabeta, za koju su strani posrednici za mir predlagali banu da je uda za Dušanovog sina Uroša i da joj u miraz da Hum (Hercegovinu) ali je to ban kategorički odbio.