Stjepan II Kotromanić

1345.

  • Stjepan II Kotromanić

    Bosanski ban Stjepan II Kotromanić, izdao je povelju u Kninu 23.6.1345. godine i nazvao se banom Bosne, Usore i Soli, Donjih Kraja, Rame i čitavog Huma.