Mletački rezbar Nikola u Bobovcu i Sutjesci

1341.

  • Mletački rezbar Nikola u Bobovcu i Sutjesci

    Mletački rezbar (intagliator) Nikola obavezao se ugovorom dubrovačkom knezu da će četiri godine raditi na dvoru bosanskog bana Stjepana. Postoje podaci da je ovaj majstor najveći dio svoje obaveze i ispunio. Podatak se može odnositi i na Bobovac i na Sutjesku ali je najvjerovatnije da se odnosi na oba dvora.