Bogumilsko učenje

1180.

  • Bogumilsko učenje

    U doba Kulina javio se jedan novi religijski fenomen, čiji je uticaj na dalji tok crkvenih kao i društvenih odnosa u srednjovijekovnoj Bosni bio sudbonosan. Bio je to bogumilski heretički pokret, koji je pokušao odgovoriti na pitanje o porijeklu i prirodi zla, ali iza toga pitanja ležalo je općije i osnovnije: o odnosu Boga i svijeta, beskonačnog i konačnog, apsolutnog i ograničenog, o odnosu savršenog i nesavršenog svijeta. Ovaj heretički pokret, čija se ideologija suprotstavlja zvaničnom učenju katoličke crkve, bio je i ostao najznačajnija i najinteresantnija historijska pojava srednjovijekovne Bosne. Međutim, pod pritiskom katoličke crkve i mađarskog kralja, ban Kulin i bosansko plemstvo bit će prisiljeni da se javno odreknu od bogumilskog učenja.