Od Kulina bana i dobrijeh dana

1180.

  • Od Kulina bana i dobrijeh dana

    U ranoj fazi srednjovijekovne Bosne, najznačajnija je vladavina Kulina. Ban Kulin je utemeljio Bosnu u periodu svoje vladavine (1180 - 1203). Ovdašnji čovjek se neprekidno vraćao tom periodu tražeći svoje korijene i korijene svoje države i domovine Bosne i Hercegovine. Tako je nastala izreka "Od Kulina bana i dobrijeh dana".