Oglašavanje na VašVareš stranicama

VašVareš je neprofitni internet magazin.

VašVareš nema niti će ikad imati račun u banci ali oglašavanje na VašVareš stranicama je ipak moguće.

Potrebno je samo da uplatite iznos na račun neke od ispod navedenih humanih ili građanskih akcija, a kao svrhu uplate navedite VašVareš donacija i kontaktirajte nas za dogovor o sadržaju i početku kampanje vašeg oglasa.

Cijena zakupa oglasa dimenzija do 336x400px je 200KM / dan. Na svakih 10 dana oglas prikazujemo + 1 dan.

Oglase objavljujemo u html5, jpg, gif, png ili iframe formatu. U slučaju da vaš oglas sadrži audio ili video sadržaje, isti moraju biti inicijalno isključeni.

Vaš oglas neće ulaziti u rotacije nego će prikazivati prilikom svake posjete na VašVareš sve dok traje vaša kampanja.

Dobri ste ljudi, a ne treba vam oglas?

Još bolje! Donirajte anonimno, onoliko koliko možete, teška su vremena.

Napomena: akcije preuzimamo sa drugih web stranica pa vas molimo da nas ubavjestite ukoliko ste upoznati da za neku od navedenih više nije potrebno prikupljanje sredstava.


Pomozimo Zvonki!

Zvonko je rođen 16.09.1990. godine, završio je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, smjer ekonomija i menadžment, a master studij završio je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer industrijski inženjering i menadžment. Zbog bolesti je morao napustiti posao, te se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Živi u podstanarskom stanu u Sarajevu.

Pomozimo Marinu!

Marin Divković nastradao je u prometnoj nesreći na motociklu u Rijeci i od tada traje njegov oporavak. Na rehabilitaciju u Krapinske Toplice ide od siječnja 2016. godine, što zahtijeva velika materijalna sredstva. Marin je bio u radnom odnosu i svih ovih godina je na bolovanju, za što prima mjesečnu naknadu od samo 950 kuna. Marinu možete pomoći u uplatom donacije na žiro račun Marinovog oca: