Strani jezik

VAMOS u Varešu je samo rezultat potpunog nerazumjevanja dokumenta?

Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš je do sada, ako izuzmemo VAMOS testiranje, djelovala u interesu općine Vareš i promovirala niz ekoloških aktivnosti. 

Vjerujemo da prijavljivanje na VAMOS projekat nije imalo loše motive nego je vrlo vjerovatno rezultat potpunog nerazumjevanja dokumenta iz aplikacije u kojem je jasno upozoreno na sve opasnosti VAMOS projekta ali su nažalost pitanja postavljenja na stranom jeziku.

Dokument "Mine Site Data Collection - Smreka, Vareš" je označen kao "Povjerljivo, samo za članice konzorcija" ali kako je objavljen na internet stranicama Fondacije i mi ga objavljujemo.