Otvoreno pismo Općinskom vijeću Vareš

Ne želimo (mini)hidroelektrane na rijeci Tribiji

Poštovane vijećnice i vijećnici Općinskog vijeća Vareš, molimo vas da ne odobrite izgradnju minihidroelektrane na rijeci Tribiji. 

Da bi proizvele skoro pa zanemarivu količinu električne energije, minihidroelektrane od rijeke uzimaju vodu, narušavaju prirodu rijeke, a zatim pod krinkom obnovljivih izvora, stanovništvu koje živi uz rijeku, prodaju struju po skupljoj cijeni od regularne i tako ostvaruju zavidan profit. U konačnici, stanovništvo plaća minihidroelektrani uništavanje rijeke uz koju živi. Skupo.

Mi građani, ne želimo finansirati uništavanje naših rijeka, te vas molimo vas da u četvrtak, 31.10.2019. odlučite savjesno, u interesu stanovništva i životne sredine općine Vareš. Hvala vam!

Vaši sugrađani / VašVareš


Potpisi


Za vareške rijeke