'Ko nije pit'o, nije ni dobio

Saglasnosti za VAMOS testiranje u Varešu od nadležnih institucija nisu niti tražene

U odgovoru Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona na upit UGSR Vareš u vezi izdavanja saglasnosti za testiranje VAMOS bagera u jezeru Nula u Varešu, nakon navoda važećih zakonskih propisa, ministar Himzo Smajić kaže:

"Citiranim pravilnikom regulisano je da se prethodnom vodnom saglasnošću utvrđuju uslovi za obavljanje predmetne aktivnosti,..."

"Ujedno Vas obavještavamo da ovo Ministarstvo nema saznanja da li su za vršenje navedenih radova izdati vodni akti od strane Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo."

Zatim na upit Aarhus centra u BiH, direktor nadležne Agencije Sejad Delić, dipl. inž. odgovara:

"U vezi Vašeg zahtjeva obavještavamo Vas, da uvidom u Informacioni sistem voda - ISV je utvrđeno da nema podnesenog zahtjeva za navedenu aktivnost pa u vezi s tim Agencija ne raspolaže sa informacijama u vezi predmetnog zahtjeva".

A u izjavi za Radio Bobovac Jenny Rainbird, senior project manager poduzeća BMT Group Ltd iz Ujedinjenog kraljevstva, kaže:

"Nakon povratka u svoju matičnu firmu prenijet ću informacije o današnjim sastancima koje sam imala i poručujem da imamo sve neophodne dozvole koje su nam potrebne za daljnju implementaciju ovog projekta..."

Pitamo se. Kome poručujete? Koje dozvole? U skladu sa kojim zakonom? Koji član? Koji stav?

 

VAMOS Vareš Odgovor Agencije za vodno područje rijeke Save

VAMOS Vareš - Odgovor Ministarstva