Apsurd

VAMOS - Strategija razvoja bolesti na području općine Vareš

U dokumentu Strategija razvoja općine Vareš 2017-2026. godine upozoreno je na problem rudničkih voda na području općine Vareš. U istom pasusu nalazi se i reklama za projekat VAMOS koji bi sasvim sigurno umnožio problem i dodatno odgodio zacjeljivanje rana bivšeg rudnika Smreka.

Vjerovatno ne postoji niko ko misli drugačije jer je svima jasno da dodatno oslobađanje ruda ne može poboljšati vodu, nego nas samo prave budalama i čekaju da se umorimo od molbi i ponavljanja očiglednog.

Ostatak sadržaja je kopiran sa strane 51 Strategije razvoja općine Vareš 2017-2026.

IV.1.7.3. Rudničke vode

Specifičnost prostora Općine Vareš su umjetna jezera stvorena ili eksploatacijom rude ili odlaganjem jalovine. Takva jezera se nalaze na kopu Smreka (površine cca 20 ha). Kada voda otiče površinski ili podzemno i pri tome obstrujava rudno tijelo koje sadrži sulfide, u kontaktu sa zrakom i vodom nastaće sumporna kiselina, odnosno pospješiće se proces prirodnog nastanka kiselih voda. Kada voda dostigne određenu razinu kiselosti, prirodno prisutna bakterija pospješuje reakciju, ubrzavajući proces oksidacije i acidifikacije, kao i proces procjeđivanja veće količine metala iz rudnog tijela. Kiselina koja sa sobom nosi metale će se ocjeđivati sve dok je stijena izložena zraku i vodi, te dok se prisutni sulfidi ne procijede. Površinskim oticanjem i podzemnim cirkuliranjem voda, nastala kiselina i rastvoreni teški metali s lokaliteta rudnika dospijevaju u obližnje potoke, rijeke, jezera i izvorišta podzemne vode. Rudničke vode zagađene teškim metalima ugrožavaju vodne resurse, zemljište, ljude i građevine koji se nalaze na ugroženom području. Kisele rudničke vode predstavljaju jednu od najozbiljnijih prijetnji vodnom okolišu, ali se na žalost rijetko tako i tretiraju. Okolinska dimenzija procjednih tj. drenažnih voda iz rudarskih okana je zanemarivana u odnosu na sigurnosnu dimenziju koja se ovom aspektu pridaje. Površinski kopovi rudnika Smreka i rudnika olova, cinka i barita imaju najveće količine jalovine sa značajnom zapreminom akumulirane vode izdvojene nakon taloženja.

Tokom 2015. godine započeo je EU projekat „Održivi alternativni operativni rudarski sistem“ („Viable and Alternative Mine Operating System“ - VAMOS) koji realizuju partneri iz 9 evropskih zemalja. Iz BiH učestvuju Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš i Federalni zavod za geologiju Sarajevo. Jedna od opitnih lokacija istraživanja u ovom projektu je vještačko jezero Smreka (dubine 105 m) nastalo kao rezultat eksploatacije željezne rude na površinskom kopu. Ovaj višegodišnji razvojni projekat treba da pomogne u ostvarenju potencijalne mogućnosti korištenja još neeksploatiranih europskih mineralnih resursa ili onih koji su napušteni. Neki od ciljeva ovog projekta su: razvoj revolucionarnog sistema podvodnog rudarenja pomoću robotiziranih uređaja, projektiranje i konstrukcija prototipa robota za podvodnu eksploataciju rude, razvoj elektroničkog sistema pozicioniranja i navigacije robota, opitna ispitivanja uređaja na odabranim europskim rudničkim lokacijama koje su zatvorene (uključujući i Vareš), ali su potencijalno interesantne za buduće reaktiviranje. Probna istraživanja su planirana za 2018. godinu.