Prevod na naš

Aktivnosti i mogući utjecaji pretpostavljeni u VAMOS dokumentima

Kako je ¡VAMOS! potpuno nova tehnologija i tek treba biti testirana, potrebni su naučni podaci da bi se ustanovilo najbolje područje primjene i potencijalni učinci na okoliš. Također, neophodno je da se odgovori na pitanje u kojim područjima je iVAMOS! tehnologija isplativija metoda eksploatacije u odnosu na konvencionalno rudarenje.

Osim produktivnosti, mjeriti će se niz drug parametara, uključujući određivanje:

  • broja radnih sati potrebnih za sklapanje, puštanje u pogon, održavanje i rasklapanje ¡VAMOS! opreme
  • potrošnje energije, goriva i maziva
  • produktivnosti stroja i brzine eksploatacije za različite tipove ruda i stijena
  • troškova vraćanja jalovina
  • utjecaja na okoliš: utjecaji na kemijska svojstva vode, oslobađanje čestica, raspršivanje sedimenata, emisije vibracija i buke, itd
  • društvene percepcije kod korištenja ¡VAMOS! opreme
  • drugih relevantnih parametra

* Tekst iznad je prevod dijela publikacije The ¡VAMOS! Sustainable Underwater Mining Solution

* Sadržaj ispod je prevod sekcija 12 - 17 iz upitnika Mine Site Data Collection - Smreka, Vareš. Utjecaji su predviđeni od strane proizvođača VAMOS opreme, a odgovore su dali BiH partneri u projektu.

12. Utjecaji na kvalitet vode

Pitanje iz upitnika:
12.01 - the potential effects of particle-laden plumes in the water column

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Pitanje iz upitnika:
12.02 - increased total dissolved solids, trace metals, and other pollutants

Nije odgovoreno

Pitanje iz upitnika:
12.03 - effects on underground waters and adjacent aquifers (chemical and physical changes)

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakvi

Pitanje iz upitnika:
12.04 - acid mine drainage potential

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakav

Pitanje iz upitnika:
12.05 - drawdown or rising of groundwater levels

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Pitanje iz upitnika:
12.06 - contamination of groundwater and surface water with chemicals and oil

Odgovor dat u upitniku:
Not

Prevod odgovora:
Nije

13. Utjecaji na kvalitet zraka

Pitanje iz upitnika:
13.01 - particulate matter transported by the wind as a result of transportation of materials

Odgovor dat u upitniku:
Manly no. Possible is particulate matter transported by a wind from nearby rock mine

Pokušaj prevoda odgovora:
Uglavnom ne. Moguće su čestice prenesene vjetrom sa obližnjeg kamenoloma.

Pitanje iz upitnika:
13.02 - gas emissions from the combustion of fuels in stationary and mobile sources

Odgovor dat u upitniku:
No

Prevod odgovora:
Ne

Pitanje iz upitnika:
13.03 - noise at surface

Odgovor dat u upitniku:
No

Prevod odgovora:
Ne

Napomena: Pitanje je vjerovatno u pogrešnoj kategoriji. Tako je i u originalnom dokumentu

14. Utjecaji na ribe i divlje životinje

Pitanje iz upitnika:
14.01 - impacts of the mining operation on surrounding ecosystems (impacts to living organisms, removal or deterioration of adjacent habitats, disturbance of migration routes, disturbance of sediment which can create a sediment plume)

Odgovor dat u upitniku:
No

Prevod odgovora:
Ne

Pitanje iz upitnika:
14.02 - the toxic chemicals and fuel used in mining, their effects on ecosystems in the case if they are released by the mining process

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Pitanje iz upitnika:
14.03 - impacts of suspended particles in water (impact on organisms, creation of additional sediment plumes or sediment release to adjacent surface aquifers, geochemical changes due to changes in redox conditions); abrasion effects on machinery (higher possibility of failure)

Odgovor dat u upitniku:
Impact on water of testing machine should give answer on this questions?

Pokušaj prevod odgovora:
Utjecaj na vodu testnog stroja bi trebao dati odgovor na ova pitanja?

Pitanje iz upitnika:
14.04 - disruption of migration routes/nesting/breeding activities by presence of humans, light and noise from transportations and mining operations

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakvo

Pitanje iz upitnika:
14.05 - potential local or regional loss of endemic or endangered species / creation of replacement habitats

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakvo

Pitanje iz upitnika:
14.06 - impacts of underwater light, vibration

Odgovor dat u upitniku:
No

Prevod odgovora:
Ne

Pitanje iz upitnika:
14.07 - impacts of night time light emissions

Odgovor dat u upitniku:
No

Prevod odgovora:
Ne

15. Utjecaji na geologiju

Pitanje iz upitnika:
15.01 - the potential for catastrophic slope failures

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Pitanje iz upitnika:
15.02 - the destruction of unique geological features, fossils or minerals

Odgovor dat u upitniku:
None.

Prevod odgovora:
Nikakvo.

16. Utjecaji na društvene vrijednosti

Pitanje iz upitnika:
16.01 - impacts on livelihoods

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Pitanje iz upitnika:
16.02 - impacts on public health (surface and groundwater contamination)

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable.
There are no studies of the water flux from the pit

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo. Nema studija da voda otječe iz kopa.

?????

Pitanje iz upitnika:
16.03 - increased traffic and truck trips (safety, noise, exhaust)

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakav

Pitanje iz upitnika:
16.04 - impacts of underwater light, vibration

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakav

Pitanje iz upitnika:
16.05 - vibration, tremors, fractures on buildings

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakav

17. Utjecaji rudničkog otpada

Pitanje iz upitnika:
17.01 - mining waste geotechnical stability

Odgovor dat u upitniku:
Stable

Prevod odgovora:
Stabilna

Pitanje iz upitnika:
17.02 - mining waste stable chemically

Odgovor dat u upitniku:
Stable

Prevod odgovora:
Stabilna

Pitanje iz upitnika:
17.03 - prevention of dusting

Odgovor dat u upitniku:
There are not dust in the area

Pokušaj prevoda odgovora:
Nema prašina u području

Pitanje iz upitnika:
17.04 - Hazardous substances leakage or spillage – release of toxic ore, fuel and other hazardous material; oil or hydraulic fluid leaks from machinery

Odgovor dat u upitniku:
Those have to be controlled.

Prevod odgovora:
Treba biti kontrolisano.

Pitanje iz upitnika:
17.05 - Fire and explosion (air emissions and runoff of contaminants)

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakvi

Pitanje iz upitnika:
17.06 - Evaluation of possible impacts of natural hazards (earthquakes, severe weather...)

Odgovor dat u upitniku:
It is not possible occurrence any impacts of natural hazards

Pokušaj prevoda odgovora:
Nije moguće pojavljivanje bilo kakvih utjecaja od prirodnih nesreća

Pitanje iz upitnika:
17.07 - Accidents on transport routes (fuel, ore transportation etc..), pathways through protected areas

Odgovor dat u upitniku:
Do not expect

Prevod odgovora:
Nemojte očekivati

Pitanje iz upitnika:
17.08 - health status of workers

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Pitanje iz upitnika:
17.09 - regular control of harmful materials and release from waste dumps (air, water particles, dissolution) at the site

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikako

Pitanje iz upitnika:
17.10 - ensure systematic maintenance, service and testing of equipment and devices

Odgovor dat u upitniku:
It is possible with active industrial firms in Vareš (new mine private owner, BBM company and TRD – Factory of mechanic sections and tools production)

Prevod odgovora:
Moguće sa aktivnim industrijskim firmama u Varešu (novi privatni vlasnik rudnika, BBM kompanija i TRD - Tvornica...)

Pitanje iz upitnika:
17.11 - ensure protection against fire

Odgovor dat u upitniku:
It is possibility. Municipality and local fire work society

Prevod odgovora:
Postoji mogućnost. Općinsko i lokalno vatrogasno društvo.

Pitanje iz upitnika:
17.12 - measurements of concentrations of harmful substances in the air at the site and ensure preventing of spreading them

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakvo

Pitanje iz upitnika:
17.13 - personal safety equipment should be available

Odgovor dat u upitniku:
Yes. Safety gear must be used by workers in the site

Prevod odgovora:
Da. Radnici moraju koristiti zaštitnu opremu na radilištu.

Pitanje iz upitnika:
17.14 - safe access to the site, which should enable fast and safe evacuation routes

Odgovor dat u upitniku:
Yes.
Main road to Vares is close of access road to open pit. Mine site have roads from two sides. There are safe evacuation routes.

Pokušaj prevoda odgovora:
Da.
Glavna cesta za Vareš je blizu pristupnog puta za površinski kop. Rudnik ima ceste sa dvije strane. Postoji put za sigurnu evakuaciju.

Pitanje iz upitnika:
17.15 - restriction of movement in the mining area by unauthorised personnel and wild animals

Odgovor dat u upitniku:
We are going to implement it.

Prevod odgovora:
Mi ćemo ga provesti.

Pitanje iz upitnika:
17.16 - transport and access routes and loading areas should be dimension and arranged so that they ensure free-flowing and safe traffic

Odgovor dat u upitniku:
It is possible to be arranged

Prevod odgovora:
Moguće je da bude uređeno

Pitanje iz upitnika:
17.17 - transport routes should be visibly marked

Odgovor dat u upitniku:
Needs to be prepared

Prevod odgovora:
Treba biti pripremljeno

Pitanje iz upitnika:
17.18 - workplaces should be organised in the way that workers are secured against bad weather conditions and falling objects; the workers should not be exposed to harmful noise and hazardous fumes, steam and dust

Odgovor dat u upitniku:
Needs to be arranged

Prevod odgovora:
Potrebno pripremiti

Pitanje iz upitnika:
17.19 - ensure adequate equipment for evacuation and rescue, which should be allocated at accessible places and set for immediate use

Odgovor dat u upitniku:
Needs to be arranged

Prevod odgovora:
Potrebno pripremiti

Pitanje iz upitnika:
17.20 - non-flammable, non-toxic and non-harmful use of hydraulic fluids

Odgovor dat u upitniku:
Needs to be arranged

Prevod odgovora:
Potrebno pripremiti

Pitanje iz upitnika:
17.21 - plan for the mobilisation of rescue services and civil protection services in the case of major accidents

Odgovor dat u upitniku:
Needs to be arranged

Prevod odgovora:
Potrebno pripremiti