Zdravstveni status radnika

Pitanje iz upitnika:
17.08 - health status of workers

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada