Vibracije, podrhtavanja, puknuća na građevinama

Pitanje iz upitnika:
16.05 - vibration, tremors, fractures on buildings

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakav

Grupa
16. Utjecaji na društvene vrijednosti