Uznemiravanje migracijskih ruta/gnježdenja/razmnožavanja zbog prisustva ljudi, svjetla i buke od prevoznih sredstava i rudarskih aktivnosti

Pitanje iz upitnika:
14.04 - disruption of migration routes/nesting/breeding activities by presence of humans, light and noise from transportations and mining operations

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakvo

Grupa
14. Utjecaji na ribe i divlje životinje