Utjecaji zbog emisija svijetla noću

Pitanje iz upitnika:
14.07 - impacts of night time light emissions

Odgovor dat u upitniku:
No

Prevod odgovora:
Ne

Grupa
14. Utjecaji na ribe i divlje životinje