Utjecaji rudarskih aktivnosti na okolne ekosustave (utjecaj na žive organizme, uništenje ili negativan utjecaj na okolna staništa, poremećaji migracijskih ruta, uznemiravanje sedimenata i stvaranje sedimentnog šljunka)

Pitanje iz upitnika:
14.01 - impacts of the mining operation on surrounding ecosystems (impacts to living organisms, removal or deterioration of adjacent habitats, disturbance of migration routes, disturbance of sediment which can create a sediment plume)

Odgovor dat u upitniku:
No

Prevod odgovora:
Ne

Grupa
14. Utjecaji na ribe i divlje životinje