Utjecaji podvodnog osvjetljavanja, vibracija

Pitanje iz upitnika:
16.04 - impacts of underwater light, vibration

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakav

Grupa
16. Utjecaji na društvene vrijednosti