Utjecaji podvodnog osvjetljavanja, utjecaji vibracija

Pitanje iz upitnika:
14.06 - impacts of underwater light, vibration

Odgovor dat u upitniku:
No

Prevod odgovora:
Ne

Grupa
14. Utjecaji na ribe i divlje životinje