Utjecaji oslobađanja tvari u vodu (utjecaji na organizme, kreiranje dodatnog sedimentnog taloga ili širenje sedimenata na susjedne vodotoke, geokemijske promjene uslijed redoks reakcija); utjecaj abrazije na strojeve (veća mogućnost kvarova)

Pitanje iz upitnika:
14.03 - impacts of suspended particles in water (impact on organisms, creation of additional sediment plumes or sediment release to adjacent surface aquifers, geochemical changes due to changes in redox conditions); abrasion effects on machinery (higher possibility of failure)

Odgovor dat u upitniku:
Impact on water of testing machine should give answer on this questions?

Pokušaj prevod odgovora:
Utjecaj na vodu testnog stroja bi trebao dati odgovor na ova pitanja?

Grupa
14. Utjecaji na ribe i divlje životinje