Utjecaji na zdravlje stanovništva (onečišćenje površinskih i podzemnih voda)

Pitanje iz upitnika:
16.02 - impacts on public health (surface and groundwater contamination)

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable.
There are no studies of the water flux from the pit

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo. Nema studija da voda otječe iz kopa.

?????

Grupa
16. Utjecaji na društvene vrijednosti