Utjecaji na sredstva za život

Pitanje iz upitnika:
16.01 - impacts on livelihoods

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Grupa
16. Utjecaji na društvene vrijednosti