Utjecaji na podzemne vode i okolne vodotoke (kemijske i fizikalne promjene)

Pitanje iz upitnika:
12.03 - effects on underground waters and adjacent aquifers (chemical and physical changes)

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakvi

Grupa
12. Utjecaji na kvalitet vode