Uništenje jedinstvenih geoloških značajki, fosila ili minerala

Pitanje iz upitnika:
15.02 - the destruction of unique geological features, fossils or minerals

Odgovor dat u upitniku:
None.

Prevod odgovora:
Nikakvo.

Grupa
15. Utjecaji na geologiju