Transportni i pristupni putevi i područje za utovar trebaju biti dimenzija i uređeni tako da osiguraju kontinuiran i siguran promet

Pitanje iz upitnika:
17.16 - transport and access routes and loading areas should be dimension and arranged so that they ensure free-flowing and safe traffic

Odgovor dat u upitniku:
It is possible to be arranged

Prevod odgovora:
Moguće je da bude uređeno

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada