Transportne rute trebaju biti jasno označene

Pitanje iz upitnika:
17.17 - transport routes should be visibly marked

Odgovor dat u upitniku:
Needs to be prepared

Prevod odgovora:
Treba biti pripremljeno

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada