Sprečavanje prašenja

Pitanje iz upitnika:
17.03 - prevention of dusting

Odgovor dat u upitniku:
There are not dust in the area

Pokušaj prevoda odgovora:
Nema prašina u području

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada