Sigurnosna oprema treba biti dostupna

Pitanje iz upitnika:
17.13 - personal safety equipment should be available

Odgovor dat u upitniku:
Yes. Safety gear must be used by workers in the site

Prevod odgovora:
Da. Radnici moraju koristiti zaštitnu opremu na radilištu.

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada