Redovita kontrola štetnih materija i otpuštanja iz odlagališta otpada na mjestu testiranja (zrak, čestice vode, otapanje)

Pitanje iz upitnika:
17.09 - regular control of harmful materials and release from waste dumps (air, water particles, dissolution) at the site

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikako

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada