Raznošenje čestica vjetrom kod premještanja materijala

Pitanje iz upitnika:
13.01 - particulate matter transported by the wind as a result of transportation of materials

Odgovor dat u upitniku:
Manly no. Possible is particulate matter transported by a wind from nearby rock mine

Pokušaj prevoda odgovora:
Uglavnom ne. Moguće su čestice prenesene vjetrom sa obližnjeg kamenoloma.

Grupa
13. Utjecaji na kvalitet zraka