Radna mjesta trebaju biti organizirana tako da radnici budu zaštićeni od loših vremenskih uslova i udara predmeta; radnici ne smiju biti izloženi štetnoj buci i opasnim isparavanjima i prašini

Pitanje iz upitnika:
17.18 - workplaces should be organised in the way that workers are secured against bad weather conditions and falling objects; the workers should not be exposed to harmful noise and hazardous fumes, steam and dust

Odgovor dat u upitniku:
Needs to be arranged

Prevod odgovora:
Potrebno pripremiti

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada