Procjena mogućih utjecaja u slučaju prirodnih nesreća (zemljotresi, nevrijeme...)

Pitanje iz upitnika:
17.06 - Evaluation of possible impacts of natural hazards (earthquakes, severe weather...)

Odgovor dat u upitniku:
It is not possible occurrence any impacts of natural hazards

Pokušaj prevoda odgovora:
Nije moguće pojavljivanje bilo kakvih utjecaja od prirodnih nesreća

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada