Požari ili eksplozije (onečišćenje zraka ili istjecanje onečišćivača)

Pitanje iz upitnika:
17.05 - Fire and explosion (air emissions and runoff of contaminants)

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakvi

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada