Povlačenje ili podizanje razine podzemnih voda

Pitanje iz upitnika:
12.05 - drawdown or rising of groundwater levels

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Grupa
12. Utjecaji na kvalitet vode