Povećanje ukupnih otopljenih tvari, tragova metala i drugih zagađivača

Pitanje iz upitnika:
12.02 - increased total dissolved solids, trace metals, and other pollutants

Nije odgovoreno

Grupa
12. Utjecaji na kvalitet vode