Povećanje kamionskog prometa (sigurnost, buka, ispušni plinovi)

Pitanje iz upitnika:
16.03 - increased traffic and truck trips (safety, noise, exhaust)

Odgovor dat u upitniku:
None

Prevod odgovora:
Nikakav

Grupa
16. Utjecaji na društvene vrijednosti