Plan za mobilizaciju službi spašavanja i službi civilne zaštite u slučaju većih nesreća

Pitanje iz upitnika:
17.21 - plan for the mobilisation of rescue services and civil protection services in the case of major accidents

Odgovor dat u upitniku:
Needs to be arranged

Prevod odgovora:
Potrebno pripremiti

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada