Otrovne kemikalije i goriva i njihovi učinci na ekosustav u slučaju da budu ispušteni prilikom izvođenja radova

Pitanje iz upitnika:
14.02 - the toxic chemicals and fuel used in mining, their effects on ecosystems in the case if they are released by the mining process

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Grupa
14. Utjecaji na ribe i divlje životinje