Osigurati odgovarajuću opremu za evakuaciju i spašavanje, koja treba biti raspoređena na pristupačnim mjestima i dostupna za neposrednu upotrebu

Pitanje iz upitnika:
17.19 - ensure adequate equipment for evacuation and rescue, which should be allocated at accessible places and set for immediate use

Odgovor dat u upitniku:
Needs to be arranged

Prevod odgovora:
Potrebno pripremiti

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada