Osiguranje sustavnog održavanja, servisiranja i testiranja opreme i uređaja

Pitanje iz upitnika:
17.10 - ensure systematic maintenance, service and testing of equipment and devices

Odgovor dat u upitniku:
It is possible with active industrial firms in Vareš (new mine private owner, BBM company and TRD – Factory of mechanic sections and tools production)

Prevod odgovora:
Moguće sa aktivnim industrijskim firmama u Varešu (novi privatni vlasnik rudnika, BBM kompanija i TRD - Tvornica...)

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada