Osiguranje protupožarne zaštite

Pitanje iz upitnika:
17.11 - ensure protection against fire

Odgovor dat u upitniku:
It is possibility. Municipality and local fire work society

Prevod odgovora:
Postoji mogućnost. Općinsko i lokalno vatrogasno društvo.

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada