Onečišćenje podzemnih i površinskih voda kemikalijama i uljem

Pitanje iz upitnika:
12.06 - contamination of groundwater and surface water with chemicals and oil

Odgovor dat u upitniku:
Not

Prevod odgovora:
Nije

Grupa
12. Utjecaji na kvalitet vode