Ograničenje pristupa lokaciji neovlaštenog osoblja i divljih životinja

Pitanje iz upitnika:
17.15 - restriction of movement in the mining area by unauthorised personnel and wild animals

Odgovor dat u upitniku:
We are going to implement it.

Prevod odgovora:
Mi ćemo ga provesti.

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada