Nesreće prilikom prevoza (gorivo, transport ruda itd..), prolaz kroz zaštičena područja

Pitanje iz upitnika:
17.07 - Accidents on transport routes (fuel, ore transportation etc..), pathways through protected areas

Odgovor dat u upitniku:
Do not expect

Prevod odgovora:
Nemojte očekivati

Grupa
17. Utjecaji rudničkog otpada