Mogućnost odrona zemljišta sa katastrofalnim posljedicama

Pitanje iz upitnika:
15.01 - the potential for catastrophic slope failures

Odgovor dat u upitniku:
Not applicable

Prevod odgovora:
Nije primjenjivo

Grupa
15. Utjecaji na geologiju